18 czerwca 2024

Jak wzmocnić kości w okresie okołomenopauzalnym?

W okresie okołomenopauzalnym dochodzi do wielu zmian w organizmie kobiety. Część z nich jest odczuwalna i wyraźna, ale niektóre początkowo nie dają żadnych niepokojących objawów. Mowa tutaj przede wszystkim o przyspieszonej utracie masy kostnej.

Kobiety w okresie okołomenopauzalnym doświadczają wielu różnych dolegliwości. Najbardziej charakterystyczne i dokuczliwe objawy, takie jak uderzenia gorąca czy nocne poty, nasilają się w czasie, gdy dochodzi do przyspieszonej utraty masy kostnej[1]. Niestety w początkowych fazach żadne symptomy nie wskazują na zachodzące w kościach zmiany. Dlatego też bardzo ważne jest, aby na tym etapie życia odpowiednio wcześnie wdrożyć stosowne działania profilaktyczne w celu wzmocnienia układu kostnego i mięśniowego.

Jak menopauza wpływa na kości?

Proces ubytku masy kostnej u kobiet rozpoczyna się właściwie już po 30. roku życia. Gwałtowna utrata masy następuje przez ok. 8-10 lat (czasami nawet 15 lat) okresu pomenopauzalnego, po czym proces ten ulega zwolnieniu[2]. Dlaczego okres okołomenopauzalnym jest tak istotny dla kondycji kości?

Ogólną przyczyną osteoporozy są zaburzenia w metabolizmie kostnym oraz narastająca z wiekiem przewaga procesów resorpcji kostnej nad procesami kościotworzenia. W efekcie dochodzi do szybkiego ubytku masy kostnej, mniej sprawnego procesu naprawy mikrouszkodzeń, a w konsekwencji do większego ryzyka złamań osteoporotycznych. Menopauza przypada na okres ok. 45-50 r.ż. kobiety. Okres okołomenopauzalny (inaczej perimenopauza) obejmuje kilka lat poprzedzających menopauzę i rok po menopauzie. W tym czasie, ze względu na zmiany zachodzące w organizmie kobiety, ustaje dobroczynne działanie estrogenów na tkankę kostną. Estrogeny są odpowiedzialne za stymulowanie osteogenezy i ograniczanie procesów resorpcji kości. Mają zasadnicze znaczenie w utrzymaniu masy kostnej. Ich zmniejszona ilość powoduje też upośledzenie wchłaniania wapnia w przewodzie pokarmowym. Takich procesów w organizmie, które przyczyniają się do ujemnego bilansu wapnia i witaminy D jest wiele. Wpływają one na pogarszający się stan kości u kobiet[3]. Dlatego też warto rozważyć wdrożenie stosownych działań profilaktycznych, polegających np. na stosowaniu suplementu diety Vitrum Osteo.

Co robić, aby skutecznie zadbać o zdrowie kości?

Osteoporoza nie daje żadnych charakterystycznych objawów, jednak mając świadomość tego, że w okresie okołomenopauzalnym dochodzi do znacznego osłabienia kondycji kości, warto odpowiednio wcześniej przygotować się na ten etap życia i związane z nim zmiany.

Przede wszystkim należy dbać o prawidłową dietę i aktywność fizyczną. W jadłospisie kobiet w okresie okołomenopauzalnym nie może zabraknąć produktów bogatych w wapń, witaminę D, a także magnez. Jest to niezbędne dla utrzymania masy kostnej na jej właściwym poziomie. Bardzo ważna jest też rola aktywności fizycznej. Wiele badań potwierdza, że ruch ma niezastąpione znaczenie w budowaniu masy kostnej, utrzymywaniu jej na odpowiednim poziomie i przeciwdziałaniu jej utracie. Są to również dwa główne czynniki, które pozwalają utrzymać szczupłą budowę ciała. Wskazane może być też stosowanie suplementów diety, dostarczających wapń, witaminę D3 i magnez, takich jak Vitrum Osteo.

Oprócz tego należy unikać stosowania diety bogatobiałkowej, która może przyczyniać się do zwiększenia wydalania wapnia z moczem (szczególnie białko pochodzenia zwierzęcego), nadmiernej konsumpcji alkoholu i kofeiny czy palenia papierosów[4].

Suplementacja dla zdrowych kości w okresie okołomenopauzalnym

Kobiety w okresie okołomenopauzalnym ze szczególną uwagą powinny dbać o odpowiednią podaż wapnia i witaminy D, a także innych cennych dla zdrowia kości substancji, jak m.in. magnez. Niestety czasami dieta nie wystarcza. Warto wówczas rozważyć odpowiednio dobraną suplementację. Suplementem diety, który dostarcza wszystkich niezbędnych dla zdrowia kości substancji, jest Vitrum Osteo. W jego składzie znajduje się wapń, witamina D3 oraz magnez. Jego stosowanie jest uzasadnione zarówno w okresie okołomenopauzalnym, jak i postmenopauzalnym. Jest to solidne wsparcie dla organizmu zarówno w ramach działań profilaktycznych, jak i w czasie, gdy osteoporo

[1] Crandall C.J., Aragaki A., Cauley J.A. i wsp., Menopauza a ryzyko złamania biodra, https://www.mp.pl/ginekologia/przeglad-badan/115472,menopauza-a-ryzyko-zlamania-biodra, [dostęp: 05.05.2022]

[2] Janiszewska M. i inn., Osteoporoza jako problem społeczny – patogeneza, objawy i czynniki ryzyka osteoporozy pomenopauzalnej, Probl Hig Epidemiol 2015, 96(1): 106-114, s. 108.

[3] Tamże, s. 108.

[4] Tamże, s. 110-111.